De Gecombineerde Leefstijl Interventie

Samen met leefstijlcoach Paul Malherbe biedt Mijn Voedingspraktijk het GLI-programma Beweegkuur aan, een combinatie van bewegen, voeding en gedrag. Dit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Leefstijlcoach Paul Malherbe:

Telefoonnummer 06 446 733 39
Website www.leefstijlcoachinrotterdam.nl

De GLI:

Het doel van de GLI is een gezondere leefstijl bereiken in 2 jaar tijd, voor mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Door de combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering wordt dit gerealiseerd.

De deelnemer heeft zelf de regie! Jij stelt zélf doelen en neemt zélf beslissingen in samenspraak met de zorgprofessionals.


Programma eerste jaar

Voorafgaand aan het BeweegKuur programma heeft de patiënt een intakegesprek met de leefstijlcoach. Tijdens de behandelfase, het eerste jaar van de BeweegKuur, krijgt de patiënt:

• Individuele begeleiding van een leefstijlcoach (7 keer);

• Groepsbijeenkomsten met een beweegprofessional (2 keer);

• Groepsbijeenkomsten met een voedingsprofessional (3 keer);

• Een individueel beweegplan;

• Een individueel voedingsplan.

Programma tweede jaar

In het tweede jaar, het onderhoudsjaar, krijgt de patiënt:

• Individuele begeleiding van een leefstijlcoach (5 keer);

• Groepsbijeenkomsten met een voedingsprofessional (3 keer);

• Begeleiding naar het lokale beweegaanbod van de beweegprofessional;

• Begeleiding bij terugval van een beweegprofessional.

Meer informatie over de Beweegkuur kunt u vinden op de website van het huis van beweging.