Privacyverklaring

Mijn Voedingspraktijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om u van dienst te kunnen zijn heeft Mijn Voedingspraktijk gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het spreekuur bij de diëtist of via de e-mail. Denk hierbij aan:
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Mijn Voedingspraktijk heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan te verstrekken. Deze gegevens vragen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Mijn Voedingspraktijk bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Mijn Voedingspraktijk zal uw gegevens indien noodzakelijk en alleen met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Mijn Voedingspraktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Mijn Voedingspraktijk zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een softwareleverancier / ICT hosting om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Mijn Voedingspraktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid volgens de huidige regelgeving.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mijnvoedingspraktijk.nl , waarna een afspraak zal worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.